4 stycznia 2021

Czym jest ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanego zawodu?

Zawodowa polisa OC chroni pracownika przed finansowymi konsekwencjami, jakie wynikają z nienależytego wykonywania obowiązków służbowych. Jak wykupić taką polisę i kto może z niej korzystać?

OC zawodu – czy trzeba je mieć?

Pracownik, który doprowadził do szkody osób trzecich, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej. Kara finansowa z tego tytułu jest zwykle wysoka, dlatego zaleca się wykup ubezpieczenia OC, które chroni pracownika przed odpowiedzialnością materialną. OC mogą posiadać zarówno osoby prowadzące własną działalność, jak i zatrudnione w ramach umowy o pracę, o dzieło albo zlecenia.

Są grupy zawodowe, w których wykup polisy OC jest obowiązkowy, co reguluje rozporządzenie Ministra Finansów. Są to profesje wymagające wysokiej specjalizacji zawodowej lub związane z bezpieczeństwem osób trzecich, czyli między innymi lekarze, adwokaci, komornicy sądowi, radcy prawni, księgowi, notariusze, organizatorzy imprez masowych, zarządcy nieruchomości, farmaceuci, brokerzy ubezpieczeniowi.

Brak polisy OC skutkuje tym, że w razie błędu osoba wykonująca jeden z powyższych zawodów będzie zmuszona pokryć z własnej kieszeni wszystkie roszczenia osób poszkodowanych. Dodatkową konsekwencją jest odebranie uprawnień do wykonywania zawodu.

W naszej firmie oferujemy ubezpieczenia OC dla pracowników branży morskiej, lotniczej oraz energetyki wiatrowej.

Jak wykupić polisę OC?

Osoba, która chce wykupić ubezpieczenie OC zawodowe, musi posiadać uprawnienia zawodowe, jeśli tego wymagają przepisy. Jeśli uprawnienia nie są wymagane, wystarczy dowód, że ubezpieczająca się osoba posiada odpowiednie przygotowanie do wykonywania zawodu.

Zakres polisy OC jest zawsze taki sam, ponieważ nie określa go firma ubezpieczeniowa, ale Minister Finansów. Dla każdego zawodu określona jest minimalna suma gwarancyjna na jedno nieszczęśliwe zdarzenie, ale można tę ochronę rozszerzyć, dokupując dodatkowe ubezpieczenie dla wybranej profesji.

OC zawodowe trzeba wykupić jeszcze przed rozpoczęciem działalności zawodowej. W większości przypadków brak polisy uniemożliwia otrzymanie pozwolenia na wykonywanie swoich usług. Jeśli polisa straciła ważność, koniecznie trzeba ją przedłużyć, tak by nie stracić ciągłości ochrony i nie narazić się na wysokie kary.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.